เปิดวันแรกโรงเรียนเมืองพันสระ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 เข้มข้น


   เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2563 เป็นวันแรกที่กระทรวงศึกษาธิการให้การศึกษาการเรียนการสอนการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้น  ว่าที่ ร.ต.ธราธร แข็งขัน นายอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจและให้คำแนะนำสถานศึกษาในเขตเทศบาลในอำเภอหนองบัวได้แก่ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส และโรงเรียนหนองบัว(มัธยม)
  เนื่องจากเป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกภายใต้มาตรการระมัดระวังการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่าในการจัดการของแต่ละโรงเรียนมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น ตั้งแต่หน้าประตูทางเข้ามีการตรวจวัดอุณภูมิ การล้างมือ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และการเว้นระยะห่างทางสังคม ทั้งในการเข้าแถวและการเว้นระยะห่างของโต๊ะ เก้าอี้ในการนั่งเรียนภายในห้องเรียน และเน้นย้ำส่วนผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนต้องใส่หน้ากากอนามัยและให้ส่งได้แค่หน้าประตูทางเข้าเท่านั้น รวมถึงนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกๆคน  ส่วนทางด้านโรงอาหารได้จัดการนั่งเว้นระยะห่างสลับฟันปลาและจัดช่วงเวลาในแต่ละชั้นเรียนให้สลับกันมารับประทานอาหารเพื่อลดการแออัดของเด็กนักเรียน ส่วนในเรี่องการจัดการเรียนการสอนในแต่ละโรงเรียนขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนและจำนวนห้องโดยกำหนดให้1ห้องมีจำนวนนักเรียนไม่เกิน25คนต่อการเรียนการสอนภายใน1วัน
พร้อมจัดให้นักเรียนเรียนรู้ระบบออนไลน์ที่บ้านตามตารางเรียนส่วนที่เหลือของโรงเรียน ในช่วงนี้ควรปฏิบัติตามมาตรการระมัดระวังการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19.
###สัมภาษณ์###

Cg. สาโรจน์ กลั่นด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว

.........ภคพล  ครองสิน/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.