ศรีสะเกษ - อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมทะเลหมอกในช่วงฝนนี้

เมื่อวันที่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายธนิต พันธ์หินกอง นายอำเภอกันทรลักษ์/ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร พร้อมด้วย นายปรียะพงษ์  นามโส หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ได้ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 4/2563 หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จำนวน 25 คน เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร  ชายแดนไทยกัมพูชา ต้องมีการท่องเที่ยวในแบบ New Normal ในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งวันที่ 4-7 กค.63 ที่ผ่านมา ได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามารับบริการ จองมาที่ APP QueQ จำนวน  344 คน Walk in จำนวน 10,433  คน  รวม 10,777 คน  เงินที่ได้ 4 วัน จำนวน  423,610  บาท นับว่านักท่องเที่ยวสนใจมาชมทะเลหมอกมากที่สุดใน 6 แห่ง ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9  (อุบลราชธานี)   


    นายปรียะพงษ์  นามโส หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เผยว่า ตั้งแต่ 1 กค.63 เป็นต้นมาที่ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ได้เปิดให้นักท่องเที่ยว ขึ้นชม ตะวันขึ้นสามแผ่นดิน ชมทะเลหมอก ได้ตั้งแต่ช่วง 05.00 น. ซึ่งระยะนี้มีฝนตกลงมาทำให้เกิดปรากฏการทะเลหมอก ณ จุดชมวิวผามออีแดง สามารถมองเห็นได้อย่างกว้างไกลเห็นสามประเทศ คือไทย กัมพูชา ลาว มีความสวยงาม แต่ก็ต้องมีมาตรการในการคัดกรอง เรื่องความปลอดภัยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ 19  โดยจะมีแอปพลิเคชั่น ไทยชนะในการสแกนเช็คอิน เมื่อมาขึ้นชมเพื่อบอกจำนวนนักท่องเที่ยวหลังจากออกก็เช็คเอาท์  ซึ่งในการเที่ยวชมจะเข้าได้ ครั้งละ 400 คนต่อช่วงเวลานั้น หรือคนที่ขึ้นเที่ยวแล้วกลับลงมา 50 คน จนท.ก็จะให้คนที่รอขึ้นไป 50 คน ลักษณะนี้สลับสับเปลี่ยนกันไป เพื่อเป็นการป้องกันไวรัสโควิด-19

วสันต์ ดอกไม้ /อิสรชล นันทะบัน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.