อุทัยธานี - รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพระราชทานจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ.วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 - 10.30  น.ณ.วัดหนองขุนชาติ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธาน โดย ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ นาย นุภาษ สันตยานนท์ เกษตร และสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี  นางสาว สุวัชรี ศรีกำพี้ ปลัดอำเภอ  เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ นางสาว ทัศณา มาขำ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ  นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี   นาย จงโปรด เขตต์กรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  นางสาว ธนพร ศรีษะเกตุ ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  นางสาว พิมพ์ณัฐชะญา  ทรงรัตน์ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ   และจิตอาสาพระราชทาน ทุกหน่วยงานระดับจังหวัดอุทัยธานี และระดับอำเภอ รวมทั้งสิ้น จำนวน 256 คน ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยร่วมกันกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำ ณ วัดหนองขุนชาติ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 256 คน พึงพอใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเกิดความจงรักภักดี สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

สำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.