อำนาจเจริญ - ดำเนินกิจกรรมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข"

จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินกิจกรรมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ตรวจผลงานบ้านหนองยาง ตำบลดงบัง จังหวัดอำนาจเจริญ

    วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมตัดสิน คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นฯ  ณ บ้านหนองยาง  ต.ดงบัง  อ.ลืออำนาจ






    โดยมีนางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอลืออำนาจ นายชัยชาญ บูชาเดช พัฒนาการอำเภอลืออำนาจ  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ  ซึ่งมีนายอุดร โคตรหา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองยาง และคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกันนำเสนอผลงาน ความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  และนำคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อดูงาน/กิจกรรม ครัวเรือนต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน

ภาพ/ข่าว วิภาวรรณ สงวนพันธุ์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.