อุทัยธานี! รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ณ ป่าชุมชนบ้านนา หมู่ 6 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 24 ก.ค.63 โดยมีนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า พร้อมนายคณิต รัตนวัฒน์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านไร่ ร้อยโท ยุทธนาเยาว์วิทย์ หัวหน้าชุดจุดตรวจร่วม อ.บ้านไร่ (ร.4)นายญวน ปานาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งพ.ต.ท.สุรศักดิ์ สิงห์ไกร ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านไร่และจิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสา เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่และนอกพื้นที่ พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยแห้งที่เข้าร่วมปลูกป่าในครั้งนี้


นายคณิต รัตนวัฒน์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานีเป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ว่าด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้จัดทำโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า โดยครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และดินของรัฐประเภทอื่นๆ รวมถึงการฝึกอบรม จิตอาสา เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ดำเนินการปี 2563-2570 โดยกำหนดพื้นป่าที่ได้รับการฟื้นฟูและมีพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าเพิ่มขึ้น รวมกันจำนวนไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร กิจกรรมภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าดังกล่าว

ส่วนบรรยากาศภายในงานได้มีการปลูกต้นประดู่ป่า ต้นชิงชัง ต้นคูณ ต้นมะขามป้อม ต้นสัก ต้นยางนา ต้นหว้า และต้นพฤกษ์ โดยรวมแล้ว 2,000 ต้น

////////นายสำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.