ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 รับการเยี่ยมคำนับเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือและคณะ

วันที่ 20 กรกฏาคม 2563 เวลา 11.30 น. พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 รับการเยี่ยมคำนับ พลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ พร้อมคณะจำนวน 5 นาย ในโอกาสที่เดินทางมาสำรวจและตรวจพื้นที่ก่อสร้าง กองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 โครงการจัดสร้างท่าเทียบเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านทะเลเปิด(Catwalk) ที่ทัพเรือภาคที่ 3 รวมทั้งตรวจพื้นที่งานซ่อมแซมอาคารศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ 36 ที่ฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่ 3  โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่และนายทหารฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมคณะ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตภาพ/ข่าว หน.ปจว.ปชส.ทรภ.3
สมนึก เชื้อสนุก รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.