ทัพเรือภาคที่ 3 ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชืรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 และลงนามในสมุดลงนามถวายพระพร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทัพเรือภาคที่ 3  ร่วมพิธี ณ อาคารกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ภาพ/ข่าว หน.ปจว.ปชส.ทรภ.3
สมนึก เชื้อสนุก รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.