ทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ชุมชนชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.15 น. พลเรือโท เชิงชาย  ชมเชิงแพทย์  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3/ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ชุมชนชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในพื้นที่บนบกกับประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะ อีกทั้งจะได้เป็นแหล่งข่าวแจ้งข่าวสารที่สำคัญให้กับกองทัพเรือ ณ โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง โดยมีนายอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเกาะลิบง ประมาณ 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม ฯ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ขยายเสียงชุดเก้าอี้สำหรับชุมชน ยาและเวชภัณฑ์ให้ โรงพยาบาลส่งเสริมเพื่อสุขภาพประจำตำบลเกาะลิบง เงินสำหรับพัฒนาทางเข้าโรงเรียน/ทุนอาหารกลางวัน และเยี่ยมประชาชน รวมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 1 ราย


ภาพ/ข่าว  หน.ปจว.ปชส.ทรภ.3
สมนึก เชื้อสนุก รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.