พาณิชย์ยะลา เปิดจำหน่ายเนื้อหมูธงฟ้า บรรเทาค่าครองชีพแก่ประชาชนในยุคโควิด-19


วันนี้ 29 ก ค.63 ที่บริเวณข้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาร่วมกับหอการค้าจังหวัดยะลา เปิดจำหน่ายเนื้อสุกรธงฟ้า คุณภาพดี ราคาถูก ตามมาตรการเชื่อมโยงจำหน่ายเนื้อสุกรจังหวัดยะลา เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน โดยเนื้อแดงจำหน่ายในราคา 130 บาทต่อกิโลกรัม จากราคาตลาด 150 บาท,เนื้อสามชั้นจำหน่ายในราคา 130 บาทต่อกิโลกรัม จากราคาตลาด 160-170 บาท และเนื้อสองชั้น จำหน่ายในราคา 110 บาทต่อกิโลกรัม จากราคาตลาด 130 บาท ซึ่งกำหนดขาย 5 วัน คือ ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 และครั้งที่ 5 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก


นางผุสสดี จ๋ายเจริญ พาณิชย์จังหวัดยะลา กล่าวว่า กิจกรรมจำหน่ายเนื้อสุกรธงฟ้า คุณภาพดี ราคาถูก เป็นไปตามมาตรการเชื่อมโยงการจำหน่ายเนื้อสุกร เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพแก่ผู้บริโภค ตามนโยบาย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สำหรับจังหวัดยะลา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา ร่วมกับหอการค้าจังหวัดยะลาดำเนินการจัดขึ้น เพื่อบรรเทาภาระด้านค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้บริโภคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดำเนินการตามมาตรการเชื่อมโยงจำหน่ายสินค้าเกษตร เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสุกร นำเนื้อสุกรคุณภาพดีมาวางจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงผ่านช่องการจำหน่ายของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา
ภาพ/ข่าว
อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา
ขับเคลื่อนโดย Blogger.