ระยอง-กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารสถานศึกษาใน หารือแนวทางการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เตรียมเปิดเรียนในวันพรุ่งนี้


เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (19 กรกฎาคม 2563) ที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อ.เมือง จ.ระยอง แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย นำทีมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันโรคโควิด 19 ระลอกที่ 2 หลังมีกลุ่มทหารอียิปต์เข้าพักโรงแรมและใช้บริการห้างสรรพสินค้าที่จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 8-10 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยประชุมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ มีนายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางปฏิบัติการป้องกันโควิด-19 รับมือสถานศึกษา จำนวน 274 แห่งของจังหวัดระยอง ที่จะเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันพรุ่งนี้

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นการมาทบทวนแนวทางปฏิบัติของสถานศึกษา หากเกิดเคสมีผู้ป่วยเกิดขึ้นในชุมชน มาตรการในโรงเรียนจะมีแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างไร โดยเฉพาะจะมีการเปิดโรงเรียนพร้อมกันในวันพรุ่งนี้ ทีมเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและในพื้นที่มาร่วมมือกันทางสถานศึกษาวางแนวทางปฏิบัติ เพื่อสร้างมั่นใจให้กับผู้ปกครอง รวมทั้งแนวปฏิบัติดังกล่าวจะเป็นต้นแบบหรือโมเดล เตรียมการไปใช้ในพื้นที่อื่นว่าโรงเรียนจะปฏิบัติอย่างไร หากเกิดมีผู้ป่วยในชุมชนหรือพื้นที่ขึ้นมา

ด้าน นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากที่ประชุมในวันนี้ เป็นการเห็นร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เห็นว่า สามารถที่จะแบ่งสถานศึกษาตามข้อมูลจริงว่า สถานศึกษาใดที่เปิดเรียนได้ตามปกติ ส่วนสถานศึกษาที่เปิดเรียนได้แต่มีนักเรียนบางคน เช่น นักเรียนบางรายที่ไปในสถานที่เสี่ยง ซึ่งจะต้องเฝ้าระวังต่อไปให้ครบ 14 วัน ทดแทนโดยเรียนทางออนไลน์ ส่วนสถานศึกษาอื่นที่สภาวะปกติ ถ้าประเมินสถานการณ์แล้ว ก็จะสามารถเปิดเรียนได้ในวันพรุ่งนี้ทั้งหมด ความมั่นใจได้รับการยืนยันจากการตรวจหาเชื้อทั้งหมดมีผลเป็นลบพร้อมที่จะเปิดเรียนได้ทั้งหมด ส่วนสถานศึกษาต่างจังหวัดที่อื่นที่ปิด ก็จะใช้มาตรการแบบเดียวกันคือใช้คู่มือสถานศึกษาของกรมอนามัยดำเนินการตามมาตรการเสี่ยงในสถานศึกษา เช่น ให้ปิดห้องเรียนที่มีผู้ป่วยยืนยัน ตั้งแต่ 1 ราย เพื่อทำความสะอาดเป็นเวลา 3 วัน กรณีมีผู้ป่วยมากกว่า 1 ห้องเรียน ให้ปิดชั้นเรียน เป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาด ทั้งนี้ ให้พิจารณาปิดสถานศึกษา ตามข้อมูลการสอบสวนโรค และให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการสอบสวนควบคุมโรค รวมทั้งผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ต้องกักตัวสังเกตอาการที่บ้าน 14 วัน เป็นต้น
วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.