ชลบุรี - อำเภอศรีราชาจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10     ที่ ด้านหน้าอาคารศรีราชาประชาคม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายดงพล  รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 10 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์และจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 69 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ภาครัฐ เอกชน ผู้นำทัองถิ่นและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้ ซึ่งปวงชนชาวไทยต่างปิติยินดีและร่วมกันระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน ซึ่งประกอบพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์อย่างมากมาย เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพสกนิกรชาวไทย


ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.