นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลาเวลา 07.00 น. เป็นต้นไป นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ดังนี้
1.พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
2. พิธีลงนามถวายพระพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
3. จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการประชาชนและจิตอาสาฯในพื้นที่เข้าร่วมพิธีฯ ทั้งนี้การดำเนินงาน ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.