ระยอง-ประชุมสัญจร คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด(PAC) ครั้งที่ 3 / 2563


วันศุกร์ที่ 5 มิกุนายน 2563 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมทรายแก้ว เกาะเสม็ด อ.เมือง จ.ระยอง นายรัตน์ สังซ์สุวรรณ ประธานกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด เป็นประธานที่ประชุมฯ พร้อม นานประยูร พงศ์พันธ์ หัวหน้า อุทยานแห่งชาติแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด และคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด(PAC) โดยครั้งนี้ได้นำคณะกรรมการที่ปรึกษาฯประชุมสัญจรที่ เกาะเสม็ด โดนมีระเบียบวาระ ดังนี้
-โครงการใช้เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ ประเภท ข งบบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ข งบบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติร้อยละ 20 งวดที่ 1 (ต.ค.63-มี.ค.64) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-การซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด(PAC) ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด พิจารณาตัวบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด(PAC) โดยมีสัดส่วนของผู้แทนชุมชนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐมากยิ่งขึ้น
-มาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรค โควิด -19 ก่อเปิดอุทยานแห่งชาติแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
-กรอบระยะเวลาการเปิดอุทยานแห่งชาติแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
หลังจากปิดการประชุม ได้นำคณะกรรมการที่ปรึกษาฯขึ้นเเรือเพื่อชมเกาะต่างๆ ประกอบด้วยเกาะเสม็ด เกาะจันทร์ เกาะทะลุ เกาะกุฎี เกาะมะขาม และเกาะปลายตีน
ทรัพยากรใต้ทะเลจะพบแนวปะการังในบริเวณรอบเกาะเสม็ด บริเวณหมู่เกาะกุฎี และบริเวณเกาะทะลุ แนวปะการังที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงอยู่ในบริเวณหินคันนา หินอ่าวไผ่ อ่าวเจ็ก อ่าวกิ่วหน้าใน เกาะจันทร์ เกาะปลายตีน เกาะกุฎี และเกาะทะลุ ความหลากหลายของสัตว์ทะเลที่พบได้แก่ ปะการังโต๊ะ ปะการังพุ่มไม้ ปะการังโขด ปะการังสมอง ปะการังเห็ด ปะการังอ่อน ปะการังถ้วยส้ม ฟองน้ำครก เม่นหนามดำ ปลิงทะเล เต่าตนุ ดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูน ปลาผีเสื้อลายแปดเส้น ปลาโนรีครีบยาว ปลาสินสมุทรลายน้ำเงิน ปลานกแก้ว ปลานกขุนทอง ปลาอมไข่ ปลากล้วยฟ้าหลังเหลือง ปลากะรัง ปลาสีกุน ปลาโมง ปลาบู่ ปลากะตัก ปลาเห็ดโคน หอยมือเสือ หอยนมสาว หอยเบี้ยเล็ก หอยเต้าปูน หอยตลับ หอยหนาม ปูลม และปูใบ้ ฯลฯ
ซึ่งในช่วงโรคระบาด โควิด-19 ที่ผ่านมา อุทยานแห่งชาติแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ได้ปิดการบริการนักท่องเที่ยว ทำให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้ฟื้นตัว น้ำใส ชายหาดขาวสะอาดสวยงาม แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ รอนักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชม มาสัมผัสเก็บความประทับใจอีกครั้ง เร็วๆนี้
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.