เชียงราย-โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเม็งรายมหาราช มทบ.37

โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเม็งรายมหาราช มทบ.37 นำผลผลิตของโครงการฯ ออกจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดให้กับประชาชนจังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 บริเวณชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จว.เชียงราย

เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต. สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.๓๗/ผบ.ศบภ.มทบ.๓๗ มอบหมายให้โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเม็งรายมหาราช (มทบ.๓๗) จัดรถออกจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของโครงการฯ ประกอบด้วยผักปลอดภัย เช่น ตะไคร้ ชะอม เชียงดา ผักบุ้งจีน ผักกาด จิงจูฉ่าย ฟักเขียว พริกหนุ่ม ไข่เป็ด ประเภทขนม คุกกี้จิงจูฉ่าย น้ำกระเจี๊ยบ น้ำจิงจูฉ่าย โดยจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดให้กับประชาชนจังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid- ๑๙ บริเวณชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จว.เชียงราย และชุมชนรอบค่ายให้ได้รับประทานผักสดที่ปลอดภัย ผลการจำหน่ายประชาชนให้ความสนใจและขอบคุณที่นำมาจำหน่ายถึงหน้าบ้านในราคาถูกเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นอย่างดี พร้อมทั้งจำหน่ายผักให้กำลังพลและครอบครัวในหน่วยและประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวโครงการฯให้ประชาชนได้เข้าถึงและติดต่อซื้อผักกับโครงการฯ ได้ตลอด รายได้จำหน่ายผลผลิตโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๕๕ บาท สามารถลดรายจ่ายให้กับประชาชนได้ประมาณ ๔๐๘ บาท ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


สราวุธ คำฟูบุตร-เชียงราย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.