ระยอง-พลังงานจังหวัดระยอง จับมือเทศบาลตำบลทับมา ดึงครัวเรือนในชุมชนทับมา เป็นต้นแบบและเครือข่ายรณรงค์ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 มิ.ย.2563 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตำบลทับมา อ.เมือง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลทับมา จัดกิจกรรมรณรงค์อบรมเรื่องพลังงานและส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับมา โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับมา ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน การสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน และการแบ่งกลุ่มลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่องพลังงานและส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างทั่วถึง พร้อมกันนี้นายธงชัย แก้วประเสริฐศรี พลังงานจังหวัดระยอง และนายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา ยังได้ร่วมส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนตู้อบแห้ง ขนาด 2x2 เมตร จำนวน 3 ตู้ และหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED ขนาด 9 วัตต์ จำนวน 400 หลอด ให้กับ 50 ครัวเรือนต้นแบบของชุมชนในตำบลทับมา ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2563

นายธงชัย แก้วประเสริฐศรี พลังงานจังหวัดระยอง กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เพื่อเป็นบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการลดค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพ และเป็นการประหยัดพลังงานของชาติ สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง และเทศบาลตำบลทับมา จึงได้จัดกิจกรรมอบรมเรื่องพลังงานและการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนแก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นครัวเรือนต้นแบบและเครือข่ายและประชาสัมพันธ์การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนอย่างแพร่หลายต่อไป


วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.