ผวจ.อุบล มั่นใจพร้อมเปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติต้อนรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบ New Normal 1 กรกฎาคม 2563 นี้

( 26 มิ.ย.63)  นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมก่อนเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแบบ New Normal   อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ  อุทยานแห่งผาแต้ม อำเภอโขงเจียม   และแหล่งท่องผาหลวง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี      ซึ่งได้ปิดชั่วคราวคราวเนื่องจากได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด  19   ทั้งนี้เพื่อทดสอบระบบการจองล่วงหน้าที่จะเข้าไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ โดยการจองผ่านทางแอปพลิเคชั่น QueQ (คิวคิว) และเช็คอินผ่านแพล็ตฟอร์มไทย ซึ่งอุทยานแห่งชาติ ในจังหวัดอุบลราชธานีมีความพร้อมเปิดให้ท่องเที่ยวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้  


ด้าน  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวและมั่นใจแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  มีความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว  โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำจุด  มีระบบคัดกรองการเข้า -ออก  การจัดจุดเว้นระยะห่างที่จุดถ่ายภาพ   นอกจากนี้อุทยานแห่งยังได้ปรับปรุง ห้องน้ำ และสถานที่ ในช่วงที่ได้ปิดทำการชั่วคราว  เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี   ได้รับความสะดวก  ความสะอาด และมีความปลอดภัย  ในการท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่แบบ New Normalส.ปชส.อุบลราชธานี​ ข่าว/ภาพ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.