อุทัยธานี - โครงการพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4" ณ ที่ว่าการอำเภอลานสัก

เมื่อเวลา 09:00 น ของวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอลานสัก  โดยกระทรวงพาณิชย์มีมาตรการในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ(Covid -19)และสถานการณ์ภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายสินค้าในช่องทางปกติและสินค้าอุปโภคและบริโภคบางชนิดมีการปรับปรุงตัวสูงขึ้นจึงได้จัดทำ  โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลด Lot 4" และได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ โมเดร์นเทรด ห้างท้องถิ่นนำสินค้าที่จำเป็นแก่การครองชีพและจำหน่ายในราคาประหยัด โดยมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดผู้ประสานงานและดำเนินตามโครงการฯจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นแก่การครองชีพเช่น ข้าวสาร น้ำตาลทราย น้ำมันพืช ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้นจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป อาทิเช่น ไข่ไก่ เบอร์ 3 แพ็คละ 20 บาท น้ำตาลทราย กิโลกรัม 20 บาท น้ำมันปาล์ม 30 ลิตร ขวดละ 30 บาท น้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่น 1 ลิตร 32 บาท ข้าวขาว 5 กิโลกรัม ถุงละ 92 บาท ปลากระป๋อง 155 กรัม กระป๋องละ 10 บาท ซีอิ๋วขาว เด็กสมบูรณ์ 700 มล.ขวดละ 28 บาท บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แพ็คละ 40 บาท น้ำยาล้างจานไลปอนเอฟ ถุงละ 15 บาท ผงซักฟอก 800 กรัม ถุงลม 30 บาท นมข้นหวานตรา มะลิ กระป๋องละ 17 บาท ซอสหอยนางรม ตราแม่ครัว ขวดละ 35 บาท อีกทั้งยังเห็ดเผาะนึ่งสุก เห็ดโคน ดังกล่าว

นายสำเนา ทองศรี 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.