ผู้ว่าฯ นครสวรรค์ มอบพระรูปและถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

วันนี้ (26 มิถุนายน 2563) เวลา 14.00 น. นายอรรถพ สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการมอบพระรูปและถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2563 ณ วัดแสงธรรมสุทธาราม  อำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้กล่าวคำอธิษฐานถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน  2563 เจริญพระชันษา 93 ปี ใจความสำคัญว่า "เกล้ากระหม่อม พร้อมด้วย พสกนิกรจังหวัดนครสวรรค์ ขอถวายบุญกุศลทั้งปวง ที่บำเพ็ญมา ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ แด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ฯ ขอรวมกุศลทั้งปวงเป็นแสงสว่างไสว ใสบริสุทธิ์ ถวายจิตแห่งพระองค์ท่าน ให้ยิ่งสว่างไสวผ่องแผ้วยิ่งๆขึ้นไป  สิ่งใดทางกายวาจา ใจ ที่อาจมีล่วงเกินทั้งรู้และไม่รู้ ขอกราบขอขมากรรมทั้งหมด และขออนุโมทนากุศลทุกสิ่งที่ทรงปฏิบัติมาและจะทรงบำเพ็ญต่อไปไม่ว่าจะอยู่ในพระสังขารหรือใดๆ ขอพระรัตนตรัย โปรดชี้นำและเปิดทางสว่างให้ข้าพเจ้า ขอปฏิบัติธรรม เดินจิตได้ถูกธรรม เพื่อให้สมเป็นผู้เดินตามรอยพระธรรมของพระผู้ประเสริฐและงดงามพระองค์นี้ด้วยเทอญ"


จากนั้น นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบพระรูปแก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอชุมแสง 12 หน่วยงาน และมอบถุงยังชีพ ที่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อมอบให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์จำนวน 1,000 ชุด เพื่อถวายพระกุศล และสนองพระดำริ ในพระเมตตาคุณ และพระกรุณาคุณ  เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2563 นี้ด้วย

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.