ทัพเรือภาคที่ 3 ฝึกยิงอาวุธเพื่อการใช้อาวุธประจำกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 มอบหมายให้ พลเรือตรี ชาญชัยยศ อัฑฒ์สุวีร์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกยิงอาวุธประจำกาย ทัพเรีอภาคที่ 3 และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธประจำกาย ประจำปี 2563 ของกำลังพลจากกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 หน่วยขึ้นตรงทัพเรือภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นการบังคับบัญชาทางยุทธการกับทัพเรือภาคที่ 3 เพื่อให้กำลังพลได้คุ้นเคยในการใช้อาวุธประจำกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริเวณพื้นที่เขาหน้ายักษ์ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
ภาพ/ข่าว  หน.ปจว./ปชส.ทรภ.3
สมนึก เชื้อสนุก  ข่าวรอบรั้วภูธร/ทีวี 13 สยามไทย รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.