ตำรวจยะลาติวเข้มกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุคมนาคมภาคประชาชน (CB.245 MHz.) วิทยุเครื่องแดง แจ้งเบาะแสคนร้าย

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมพัฒนรัฐ อำเภอเมืองยะลา ด.ต. พนม สุขวิชัย ผบ.หมู่(ป) ปฎิบัติหน้าที่พนักงานวิทยุประจำศูนย์สื่อสาร(03) สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาเปิดเผยว่าสภ.เมือง ยะลา ยังคงสร้าง ระบบ CCTV มีชีวิต หอเตือนภัยมีชีวิตและระบบสื่อสารอัจฉริยะ คอยแจ้งเบาะแส เพื่อป้องกันเหตุ ลดความสูญเสียอย่างต่อเนื่อง กับกองกำลังภาคประชาชนที่มีจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม

โดย พ.ต.อ.นราวี บินแวอารง ผกก.สภ.เมืองยะลา มอบหมายให้ ด.ต. พนม สุขวิชัย ผบ.หมู่(ป) ปฎิบัติหน้าที่พนักงานวิทยุประจำศูนย์สื่อสาร(03) สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุคมนาคมภาคประชาชน (CB.245 MHz.) วิทยุเครื่องแดง
การใช้วิทยุสื่อสารฯและการดูแลรักษา การสังเกตและจดจำ/การแจ้งเหตุเบื้องต้น ให้กับกองกำลังอาสาภาคประชาชน(โครงการตาสับปะรด) โดยมีนายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอเมืองยะลา เป็นประธานเปิด ซึ่งทางพลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ผบ.หน่วยเฉพาะกิจยะลา 12 จัดโครงการตาสับปะรด จัดขึ้นเพื่อมาปัดฝุ่น ทบทวน 1 วัน ผู้เข้ารับการอบรม 50 คน

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา
ขับเคลื่อนโดย Blogger.