ศรีสะเกษ - รวมพลังจิตอาสา ทำความสะอาดโรงพยาบาล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  นายธนิต  พันธ์หินกอง นายอำเภอกันทรลักษ์  เป็นประธาน พิธีเปิดกิจกรรม  จิตอาสาทำความสะอาดโรงพยาบาลกันทรลักษ์  เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  โดยมี นายแพทย์ บัณฑูร  ลวรัตนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์  พันเอก บุญเสริม บุญบำรุง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ พยาบาล ทหาร ตำรวจ  ประชาชนจิตอาสาร่วมพิธี  เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ก่อนช่วยกันกวาดทำความสะอาด รอบๆ บริเวณโรงพยาบาล
   เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล ได้วัดอุณหภูมิ และทำความสะอาด มือด้วยเจลแอลกอฮอล์  กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรม   ประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  จิตอาสาผู้มาร่วมกิจกรรมร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ ว่า  “ เราทำความดีเพื่อชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ “  อย่างพร้อมเพรียงกัน 3 ครั้ง และยกมือขวาขึ้น กล่าวคำว่า เฮ้  ต่อจากนั้นผู้มาร่วมกิจกรรมต่างแยกย้ายกันออกทำความสะอาด ปัดกวาด ล้างพื้นโดยได้รับการสนับสนุนรถฉีดน้ำจากเทศบาลเมืองกันทรลักษ์   ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว แสดงออกถึงความรักความสามัคคี ความมีน้ำใจต่อกันอย่างดียิ่ง
ภาพข่าว โดย... วสันต์ ดอกไม้
ขับเคลื่อนโดย Blogger.