นายอำเภอคนใหม่ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 06.30 น. ว่าที่ ร.ต.ธราธร แข็งขัน นายอำเภอหนองบัว ร่วมเสวนาสภากาแฟตำบลห้วยถั่วเหนือ ครั้งที่ 83 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ห้วยถั่วเหนือ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และเป็นการสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ และได้เดินทางออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในหมู่ที่ 6 ตำบลห้วยถั่วเหนือเพื่อมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจจำนวน 3

ภาพ/ข่าว ภคพล ครองสิน/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.