นครสวรรค์ - รองผู้ว่าเข้าตรวจโรงภาพยนต์ใน บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หนองบัว

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยังยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มาตรวจโรงภาพยนต์และติดตามการดำเนินการของห้างสรรพสินค้าโดยมี ว่าที่ ร.ต.ธราธร แข็งขัน นายอำเภอหนองบัว พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอ ปลัดอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ สมาชิก อบต.หนองกลับ ผู้จัดการและพนักงาน บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดให้คำแนะนำและเน้นย้ำในการปฏิบัติ ตามมาตรการในการให้บริการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


   จากการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้พบว่าผู้ประกอบการโรงภาพยนต์และร้านค้าภายใน  บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หนองบัว ได้มีจุดคัดกรองวัดไข้และทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์เจล สวมหน้ากากอนามัยทั้งพนักงานและลูกค้าผู้รับบริการ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (socialdistancing)


นอกจากนี้ให้ผู้ที่มาใช้บริการScan QR Code ไทยชนะ เวลาเข้า-ออก และลงชื่อ เบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้สำหรับการติดตามความเสี่ยงของจำนวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อCOVID-19 ที่อาจเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ภาพ/ข่าว  ภคพล ครองสิน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.