ระยอง-“พีทีที แทงค์”แบ่งปันเมล็ดพันธุ์แห่งความดีสู่ชุมชน สานพลังคน“หัวใจสีเขียว”เก็บขยะชายหาดสนกระซิบ


เมื่อวันที่​ 5​ มิถุนาย​น​ 2563​ ​พนักงาน CSR Ambassador บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ร่วมกิจกรรมทำความดี รวมพลจิตอาสาเก็บขยะ
ทำความสะอาดบริเวณชายหาดสนกระซิบ ต.มาบตาพุด จ.ระยอง ต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อเป็นการฟื้นฟู และ อนุรักษ์สภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมด้านอุตสาหกรรมและชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป
อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา พีทีที แทงค์ฯ ได้ทำธุรกิจบนความรับผิดชอบต่อผู้คน สังคมและโลก เสมอมา  โดยไม่มองเพียงความสำเร็จทางธุรกิจ  แต่คำนึงถึงสังคมไปพร้อมกันด้วย โดยได้สนับสนุนชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม สานสัมพันธ์กับชุมชน ฯลฯ
พร้อมสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง รวมทั้งโรงเรียน วัด ฯลฯ เพื่อแสดงถึงความจริงใจ  สร้างความผูกพันเข้มแข็ง ร่วมสร้างชุมชนยั่งยืน   ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.