โครงการพัฒนาความเข้มแข็ง สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันนี้ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ไปร่วมพบปะและให้กำลังใจแก่สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นบ้านคลองคล้า ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว ที่ได้ร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาความเข้มแข็งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมฟื้นฟูสังคมเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้านชุมชน ซึ่งได้รับงบประมาณจากสนง.ปปส.และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ หลังจากรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ในหมู่บ้านแล้ว ก็ได้ร่วมกันฝึกอาชีพทำไข่เค็ม มีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ โดยมีนางวรรณรวี วรรณชาติ พัฒนาการอำเภอเก้าเลี้ยวพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมสนับสนุนให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ศาลาเอนกประสงค์ม.10 บ.คลองคล้า ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

 !!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.