อำเภอเก้าเลี้ยว จัดโครงการถนนสายวัฒนธรรม ตามประเพณีโบราณ

วันนี้ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 07.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ร่วมทำบุญใส่บาตรแบบประเพณีโบราณ ตามโครงการถนนสายวัฒนธรรม โดยเชิญชวนประชาชนชายให้สวมใส่กางเกงขายก๊วย ส่วนสุภาพสตรีให้ใส่กระโปรงหรือผ้าถุงหรือนุ่งโจงกระเบน นั่งใส่บาตร ทั้งนี้เป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามแต่โบราณกาลและปลูกฝังเยาวชนให้เข้าใจและอนุรักษ์สืบไป และจะได้ขยายผลไปวัดอื่นๆต่อไป โดยมีส่วนราชการและชาวบ้านเข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้ได้เชิญชวนประชาชนนำสิ่งของมาใส่ตู้ปันสุข เพื่อแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนในห้วงการแพน่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 ด้วย วัดมหาโพธิใต้ ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์


!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.