ตลาดเจ้าค่ะ เตรียมพร้อมเปิดให้บริการ เร็วๆนี้

วันนี้ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมกับ นายวัฒนากร ผิวผ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ได้ร่วมกันปรับปรุงบูรณาการ ร้านค้าและพื้นที่บริเวณตลาดเจ้าค่ะ ริมฝั่งลำน้ำปิง หน้าวัดเขาดินใต้ อำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเตรียมการเปิดตลาดเจ้าค่ะ ในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฏาคม 2563 นี้ และเป็นการรองรับการจัดงาน”งานวัดวันวาน”โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จะเข้ามาดำเนินการในบริเวณดังกล่าว ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฏาคม 2563
ณ บริเวณตลาดเจ้าค่ะ ตำบลเขาดิน อำเถอเก้าเลี้ยว ทั้งนี้ นายวัฒนากร ผิวผ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ได้ลงมากำกับดูแลด้วยตนเอง
     นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน อสม.ตำบลมหาโพธิ ทำความสะอาดบริเวณ รพ.สต.ท่ากระดังงาให้สะอาดสวยงาม น่าอยู่ น่ามอง เพื่อรองรับการบริการประชาชน เร็วๆนี้

 !!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.