ที่ว่าการอำเภอชุมแสง จัด พิธีมอบพันธุ์ปลาสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เพื่อนำไปขยายพันธุ์และปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 42 พรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอชุมแสง กล่าวต้อนรับ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในพิธี

นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวว่า ด้วยใน วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี จะถวายเป็นพระราชกุศล กรมประมงประสงค์ให้สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 นครสวรรค์ โดยมีปลาตะเพียนขาว ปลานวลจันทร์ ปากกาดำ และปลายี่สก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำธรรมชาติ และยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำให้แก่ประชาชน ซึ่งในวันนี้ได้มีตัวแทนแต่ละตำบล ในอำเภอชุมแสง ได้มารับพันธุ์ปลาจาก นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนำไปปล่อยขยายพันธุ์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ต่อไป
ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.