อำเภอเก้าเลี้ยว ไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างบ้านธารน้ำใจ ให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

วันนี้ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานในพิธีมอบบ้านธารน้ำใจอำเภอเก้าเลี้ยว ให้ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ให้แก่ครอบครัวนางสาวประทุม เงินบำรุง   บ้านเลนที่ 117 หมู่ที่ 1 ท้องที่ ตำบลมหาโพธิ  อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางสาวนิศมา คำอินทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาคนบริหารงานปกครอง อำเภอเก้าเลี้ยว นายคนอง ศรีสิทธิ์ เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติงานพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนบ้านท่ามะขามเอน และจิตอาสา เข้าร่วมในพิธีมอบบ้านธารน้ำใจในวันนี้ โดยมี นางสาวนิศมา คำอินทร์ ปลัดอำเภอเก้าเลี้ยว    ได้กล่าว รายงานถึงวัตถุประสงค์  สร้างบ้านธารน้ำใจอำเภอเก้าเลี้ยวให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ที่มอบให้แก่ครอบครัว นางสาวประทุม เงินบำรุง ในวันนี้ว่า ครอบครัวของนางสาวประทุม เงินบำรุง เป็นครอบครัวผู้ยากไร้ ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง เป็นผู้มีฐานะยากจน สภาพบ้านเรือนทรุดโทรม ไม่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย ที่ผ่านมาต้องอาศัยกระต๊อบที่ปลูกไว้อยู่กับครอบครัวมาโดยตลอด ซึ่งครอบครัวนี้มีสมาชิกร่วมอาศัยอยู่ 2 คน  คือ นางสาวประทุม และสามี  การสร้างบ้านธารน้ำใจอำเภอเก้าเลี้ยว ให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส หลังนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจาก พระครูนิวิฐสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอ พระครูนิยมโพธาวิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดมหาโพธิเหนือ คุณเข็มทองศรีโสภณ ตระกูลอึ้งฮกเฮง และคุณอภิวุฒิ ภุมภา ซึ่งแต่ละท่านได้มอบเงินจำนวนคนละ 10,000 บาท และได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงจาก กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลมหาโพธิ และกรรมการหมู่บ้านท่ามะขาม ช่วยในการซ่อมแซมบ้านให้แก่ นางปทุม เงินบำรุง ก่อสร้างบ้านจนสำเร็จ  สมบูรณ์ และ มีหน่วยงานราชการยังได้สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเลี้ยงชีพและพึ่งพาตนเองได้ต่อไป
ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.