สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ร่วมกับ แสงทองรีสอร์ท จัดอบรมสาขา"การสร้างการบริการที่ประทับใจ"

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ได้มอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดฝึกการอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา "การสร้างการบริการที่ประทับใจ" ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ  แสงทองรีสอร์ท ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน  เพื่อเป็นการช่วยเหลือสถานประกอบกิจการและพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid -19 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 20 คน


ภาพ/ข่าว อัมพณ  จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.