จังหวัดอุบลราชธานี อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ไปประดิษฐานที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และนำไปทอดถวายเป็นพุทธบูชา วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563

วันนี้ ( 25  ก.ค. 63 ) เวลาประมาณ 10.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  และนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี  อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่จังหวัดอุบลราชธานี โดยรถตู้ เดินทางจากกรุงเทพมหานคร  ถึง ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ ร่วมในพิธีรอรับเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน เพื่อประดิษฐานไว้ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  และจะได้อัญเชิญนำไปทอดถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดเทศกาลเข้าพรรษา ณ  วัดสุปัฎนารามวรวิหาร  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2563

ส.ปชส.อุบลราชธานี​ ข่าว/ภาพ อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.