ชลบุรี - วุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะส่วนราชการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ สว.พบประชาชนฯ พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนเกาะสีชัง

ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี นายชาญวิทย์  ผลชีวินนางวิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย นายจรินทร์  จักกะพาก และรองศาสตราจารย์ ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เกี่ยวกับการจัดเตรียมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และโครงการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมและดูสถานการณ์จัดโครงการฯ ในเดือนกรกฎาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนชาวเกาะสีชัง ที่ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์ COVID-19 โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้นำถุงยังชีพ จำนวน 150 ชุด และข้าวสาร จำนวน 100 ชุดมอบให้แก่ประชาชนเกาะสีชัง ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

สัมภาษณ์ : นายชาญวิทย์  ผลชีวิน สภาชิกวุฒิสภา
ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.