จ.อุทัยธานี วัดโกรกลึกเทพสุวรรณราษบำรุง ร่วมงานอุปสมบทนาคหมู่ ตำบลน้ำรอบ หมู่ 5 หลังสถานการณ์โควิด 19 คลายล็อก

เมื่อเวลา 8.30.น.ของวันที่ 21 มิ.ย.63 โดยมีพระครูอุทัยวิริยสุนทร เจ้าคณะอำเภอลานสัก พระอุปัชฌาย์ พระครูอุทิตพัฒนกิจ เจ้าคณะตำบลน้ำรอบเขต 1 เป็นเจ้าอาวาสวัด วัดโกรกลึกเทพสุวรรณราษบำรุง พร้อมพระภิกษุจำพรรษา 20 รูป และ อุปสมบทนาคหมู่ใหม่ ทั้งหมด 7 รูป โดยมีท่านชาดา ไทยเศรษฐ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี ท่านนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่านเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี มาเป็นประธานอุปถัมภ์นาคหมู่ในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้มีพันเอกอนุมาศ พินิจชอบ  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15   สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับผู้นำชุมชนและส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ดำเนินโครงการจัดงานอุปสมบทหมู่พระภิกษุในฤดูเข้าพรรษาให้แก่ราษฎรที่ยากจน ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่มาร่วมงานบวชนาคหมู่ในครั้งนี้

พระครูอุทิตพัฒนากิจ เจ้าคณะตำบลน้ำรอบเขต 1เจ้าอาวาสวัดโกรกลึกเทพสุวรรณราษบำรุง ได้รับแต่งตั้งเป็นรูปแรก จนถึงปัจจุบัน เนื่องด้วยวัดโกรกลึกกำลังก่อสร้างศาลาการเปรียญขึ้น 1 หลังในการก่อสร้างศาลาการเปรียญขึ้น 1 หลังในการก่อสร้างจำเป็นต้งใช้ทุนทรัพย์จำนวนมากทางวัดจึงได้ประชาสัมพันธ์บอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา ร่วมทำบุญถวายในครั้งนี้ด้วย

ส่วนบรรยากาศภายในงานได้มีการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการตรวจวัดไข้ ล้างเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แนะนำผู้ที่มาร่วมงานสวมใส่หน้ากากกันโดยทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 2019 เพื่อดำเนินการตามมาตรการนโยบายของรัฐบาลในครั้งนี้


นายสำเนา  ทองศรี ภาพ/ข่าว 0613710441

ขับเคลื่อนโดย Blogger.