พัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ร่วมมือเครือข่ายจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานมือแรงงาน

18 มิถุนายน 2563  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายการดำเนินงานที่เกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและให้ความรู้ในการขออนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อบูรณาการความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือสถานประกอบกิจการ

โดยมีนายอาคม คุ้มหมู่  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยเทคนิคชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร วิทยาลัยการสารพัดช่างชุมพร บริษัท ซีเฟรชอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเจปาล์มออยล์ จำกัด       ศูนย์ทดสอบสถานีสุขภาพ ฯลฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพรภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.