ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ และเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ลงนาม MOU ให้จำเลย ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ แทนค่าปรับไม่ต้องนำตัวไปขัง

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  นางสาวอภิณห์พร เพชรวรวิวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ นางบุญเรือง กาฬเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ และนายสัจจพงษ์ พรรณะ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ร่วมลงนามประสานความร่วมมือ ในการจัดให้จำเลยทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนดภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ลดการคุมขังโดยไม่จำเป็น แทนค่าปรับ ลดจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำ
โดยนางสาวพัดชา พวงประโยชน์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ผู้ดำเนินโครงการกล่าวว่า  โครงการนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการลดการคุมขังที่ไม่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักขังแทนค่าปรับ ปัจจุบันยังมีจำเลย ผู้ต้องโทษปรับจำนวนมาก ที่อาจยังไม่ทราบถึงสิทธิดังกล่าว การประชาสัมพันธ์ของศาลขาดความทั่วถึง ทำให้ต้องถูกกักขังแทนค่าปรับเพราะความยากจน ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ จึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีต่างๆ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ให้ผู้ต้องโทษปรับ ทราบถึงสิทธิที่จะขอทำงานแทนค่าปรับ ลดการคุมขังที่ไม่จำเป็น และ เพื่อเป็นทางเลือกให้จำเลย ที่ศาลพิพากษาลงโทษปรับสถานเดียว หรือพิพากษารอการลงโทษและปรับ  แต่ไม่มีเงินเพียงพอ  ที่จะชำระค่าปรับ สามารถยื่นคำร้องขอทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณะประโยชน์แทนค่าปรับต่อศาลชั้นต้นได้ ทั้งนี้ การทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 1วัน  แทน เป็นเงิน 500 บาท  และ ค่าปรับต้อง ไม่เกิน 50,000 บาท  
ด้าน นางสาวอภิณห์พร เพชรวรวิวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ กล่าวว่าการทำงานบริการสังคม หรือทำงานสาธารณประโยชน์  ถือเป็นการเปิดโอกาส ให้ผู้ต้องโทษปรับ ได้แสดงความรับผิดชอบต่อต่อสังคม ซึ่งโครงการนี้จะต้องมีการติดตามประเมินผลร่วมกับหน่วยงานภาคีเป็นระยะ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งแก่ผู้ต้องโทษปรับเองและสังคม ขณะนี้ศาลจังหวัดกันทรลักษ์  ก็เริ่มใช้ไปแล้วหลายคดี ส่วนใหญ่เป็นคดีความผิดเล็กๆ น้อยๆ  ภายใต้เงื่อนไข ว่าต้องเป็นการกระทำผิดครั้งแรก และภายในเวลาที่ศาลรอลงโทษ หากบุคคลนั้นทำผิดซ้ำ อัตราโทษที่รอไว้อาจจะรุนแรงขึ้นภาพข่าว โดย ทีมข่าวชายแดน / วสันต์ ดอกไม้ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.