สนพ.ชุมพร ยกระดับฝีมือการทำเบเกอรี่ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะแรงงาน สาขา การทำเบเกอรี่ (18 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2563
ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร โดยมีผู้ได้รับผลกระทบการสถานการณ์โควิด 19 เข้ารับการฝึกจำนวน 20 คน ในการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับความรู้ และฝึกทำเบเกอรี่โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และแนะนำช่องทางการขายการคิดต้นทุน กำไร การตั้งราคาขาย เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 มีทักษะอาชีพด้านที่สูงขึ้นและนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ครอบครัวได้
นายอาคม คุ้มหมู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร มีหน้าที่ในการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ โดยช่วงที่สถานการณ์โควิด 19 มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากไม่สามารถประกอบอาชีพได้ทำให้ขาดรายได้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร จึงเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมให้กับแรงงานในสถานประกอกิจการที่ถูกพักงาน เลิกจ้าง ว่างงาน หรือแรงงานนอกระบบที่มีอาชีพอิสระ ได้เลือกพัฒนาตนเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครฝึก คือ ฝึกฟรี โดยทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพรสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรม เมื่อผ่านการฝึกจะได้รับวุฒิบัตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขา การทำเบเกอรี่ และยังมีเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้รับการฝึกทุกคนวันละ 150 บาท หากผู้ใดสนใจสมัครฝึกอบรมสามารถสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 219 หมู่ 10 ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120 โทรศัพท์ 077 533009 และโทรสาร 077 553008
ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.