กลุ่มลูกเหรียง คาราวานข้าวสารแทนความห่วงใยจากรายการตลาดใจสู่พี่น้อง อสม.ยะลา

วันนี้ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณสนามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในกิจกรรม คาราวานข้าวสารแทนความห่วงใยจากรายการตลบาดใจสู่พี่น้อง อสม.ยะลา โดยสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดขึ้น

นางสาววรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) กล่าวว่า กิจกรรม คาราวานข้าวสารแทนความห่วงใยจากรายการตลาดใจสู่พี่น้อง อสม.ยะลา เริ่มต้นจากสมาคมฯ ได้มีโอกาสลงพื้นที่สนับสนุนอุปกรณ์การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน 2 เดือนที่ผ่านมา ให้กับชุมชน ตัวแทน อสม. และเป็นสื่อกลางในการสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเป็นกำลังใจสนับสนุนให้กับโรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขระดับอำเภอ ทำให้เห็นภาพการทำงานหนักของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพี่น้อง อสม. ซึ่งเป็นด่านแรกของการทำงานในระดับชุม จึงเป็นที่มาของการลงไปสัมภาษณ์ถ่ายคลิปวิดีโอการทำงานของ อสม.ในจุดต่าง ๆ นำเสนอในรายการตลาดใจ ซึ่งเป็นรายการ LIVE สด ทางเฟซบุ๊กเพจ “ก้าว” เป็นศูนย์รับส่งน้ำใจคนไทยทั่วประเทศ สนับสนุนการทำงานของหน่วยแพทย์และพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งจากการออกอากาศคลิปการทำงานของ อสม.ในรายการตลาดใจ ทำให้ได้รับความสนใจจากสาธารณะ และช่วยกันประสานงานเพื่อให้มีการสนับสนุนข้าวสาร เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ อสม.ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแยกเป็นจังหวัดยะลา จำนวน 4012 กระสอบ (กระสอบละ 25 กิโลกรัม) มอบให้กับ อสม.ในพื้นที่ จ.ยะลา และอีกจำนวน 8,032 กระสอบ เพื่อมอบให้กับ อสม.ในพื้นที่ จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส รวมเป็นเงิน 6,127,385 บาท

ทั้งนี้ โดยทางทีมงานกลุ่มลูกเหรียง จำนวน 40 ชีวิต จะเดินทางลงพื้นที่ตามจุดส่งมอบข้าวสาร ในพื้นที่ จ.ยะลา วันที่ 10 มิถุนายน จ.ปัตตานี ในวันที่ 11 มิถุนายน และ จ.นราธิวาส ในวันที่ 13 มิถุนายน 2563 เพื่อให้ความห่วงใยจากรายการตลาดใจได้เดินทางถึงมือ อสม.ในพื้นที่

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา
ขับเคลื่อนโดย Blogger.