จ.อุทัยธานี! หลวงพ่อวิชารติยุตโต(พระเกจิ อาจารย์ดัง) มอบที่ดินให้หมู่บ้าน 5 ไร่ บ้านชายเขา พร้อมจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ หมู่ 3 บ้านชายเขา ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก

เมื่อเวลา 8.30 น.ของวันที่ 26 มิ.ย.63 โดยมีหลวงพ่อวิชารติยุตโต มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อมอบที่ดินเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาที่ดินต้นแบบการพัฒนา ให้แก่หมู่บ้านชายเขา พร้อม พันจ่าเอกวัชรพงค์ ภาณุรัฐสินธรณ์ ปลัดอาวุโสอำเภอลานสัก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในหมู่บ้านชายเขา นายชัยรินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านชายเขา ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี พร้อมพี่น้องประชาชนบ้านชายเขาที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้

นายชัยรินทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ใหญ่ หมู่ 3 บ้านชายเขา ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ หมู่บ้านชายเขาเป็นหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการกองทุนหมู่บ้านของแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์ของกองทุนคือ ป้องกัน ปราบปราม ยาเสพติด ให้มีการเลิก ลด ละ ยาเสพติด หรือ ให้หมดไปจากพื้นที่บ้านชายเขา ทางคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จึงจัดกิจกรรม เดิน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวายวัดในบริเวณใกล้เคียงหมู่บ้านชายเขา กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน ในพื้นที่เพื่อเยาวชนออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด กิจกรรมการมอบที่ดินเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาที่ดินต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ให้กับชาวบ้านชายเขา เพื่อใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง และความยั่งยืนสืบต่อไป

ส่วนบรรยากาศภายในงานได้มีชาวบ้านชาวตำบลทุ่งนางามแห่กันมาแห่เทียนพรรษาถวายวัด หลังจากนั้นได้มีการมอบที่ดินให้แก่หมู่บ้าน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ดังกล่าว
นายสำเนา ทองศรี  ภาพ/ข่าว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.