วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563  เวลา 10.30 -11.30 น.ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์ นางชิสา ครุฑหลวง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงาน 7-11 เดินทางมามอบอุปกรณ์การแพทย์ขั้นพื้นฐานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสู้ภัยCOVID-19

โดยมี นางสาวอุทัยวรรณ  พึ่งทอง ประธานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และกลุ่มผู้พิการจำนวนหนึ่ง ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของ ซึ่งประกอบไปด้วย ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ เจลและแอลกอฮอล ล้างมือ และสิ่งของอุปโภคและบริโภคต่างๆ อีกมากมาย โดยที่ผ่านมาชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ พร้อมพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นมอบให้กับสมาพันธ์แรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย อาทิ ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป, มอเตอไซด์รับจ้าง, ผู้ประกอบอาชีพอิสระ, ชมรมแท็กซี่มิเตอร์แอร์พอร์ต, ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จังหวัดนนทบุรี, เครือข่ายหาบเร่แผงลอยหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง, กลุ่มผู้ค้าขายหาบเร่แผงลอยชาวแฟลตการเคหะร่มเกล้า, กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสมานฉันท์ บางบอน, มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และสมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ, สมาคมคนพิการ จ.นครปฐม, ศูนย์บริการคนพิการเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ จ.ลำปาง, สมาคมวัฒนธรรมความพิการ จ.เชียงใหม่ และจะทยอยมอบให้กับเครือข่ายผู้พิการทั้ง 15 จังหวัดทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องต่อไปภาพ/ข่าว ภคพล ครองสิน รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.