ทหารพราน 49 มอบรถเข็น (วีลแชร์) ให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ร่วมกับ ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จังหวัดชายแดนใต้ (พสบ.จชต.) รุ่นที่ 15, สภาสันติสุขตำบลศรีสาคร, ผู้นำชุมชน และผู้นำศาสนา ร่วมกันทำข้าวหมกไก่แจกประชาชนในพื้นที่ หลังจากที่ได้ร่วมกันกิจกรรมพัฒนามัสยิดดารูลฮิสชาน บ้านไอตืองอ หมูที่ 5 ตำบลศรีสาคร อำภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จำนวน 80 กล่อง พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัยอีกจำนวน 60 ชื้นให้กับประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ยังได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ 122 หมู่ที่ 5 บ้านบาตูกาเต๊าะ บ้านย่อยบ้านไอร์ตือ ตำบลศรีสาคร อำภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เพื่อมอบรถเข็น (วีลแชร์) ให้กับเด็กหญิงรูสนา  ดอมะ ผู้พิการประเภท 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ที่ป่วยพิการเนืองจากจมน้ำทำให้สมองขาดออกชิเจน ซึ่งสร้างความปลื่มปิติให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนในพื้นที่

ข่าว/แมะอานิง สะอะ ผู้สื่อข่าว จ.นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.