กรมทหารพรานที่ 48 ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล 4 เส้า "กีฬาสานสัมพันธ์ เจาะไอร้อง&เจาะไอรัก เกมส์ ประจำปี 2563 กระชับความสัมพันธ์ ร่วมแก้ไขปัญหาพื้นที่ จชต.

ณ สนามฟุตบอลหน้าที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 4 เส้า "กีฬาสานสัมพันธ์ เจาะไอร้อง&เจาะไอรัก เกมส์ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายแวสะมะแอ สาและ นายอำเภอเจาะไอร้อง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน, เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, หัวหน้า/ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับ กีฬาฟุตบอล 4 เส้า "กีฬาสานสัมพันธ์ เจาะไอร้อง&เจาะไอรัก เกมส์ ประจำปี 2563 จัดขึ้นโดยอำเภอเจาะไอร้อง ประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขันจำนวน 4 ทีม ประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ,ทีมสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้องร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลจวบ, ทีมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลบูกิต ร่วมกับกำนันกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลมะรือโบออก และทีมปกครองอำเภอเจาะไอร้อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เล่นมีการพัฒนาทักษะ และประสบการณ์ด้านกีฬา เสริมสร้างให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชนในพื้นที่ ให้มีความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทรต่อกัน อันเป็นการแสดงออกถึงการเรียนรู้ มีน้ำใจซึ่งกันและกัน

นอกจากนี้ ทหารพรานหญิงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ยังได้นำโรตี – ชาชัก บริการให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

ข่าว/แมะอานิง สะอะ จ.นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.