ระยอง-ทต.ทับมา จับมือโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ เปิดโครงการพัฒนาทักษะสมองผู้เรียน Executive Functions (EF)

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.63 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions (EF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลทับมา และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีนายเดชา พาณิชยพิเชฐ ผู้อำนวยการโรงงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย นายฉัตร แก่กล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลทับมา คณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลทับมาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา ร่วมโครงการฯ มีครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลทับมาเข้าอบรม จำนวน 50 คน โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และแกนนำผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาสมองทักษะผู้เรียน สามารถนำกระบวนการทักษะสมองผู้เรียนไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป พร้อมกันนี้ เทศบาลตำบลทับมา ยังลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับนายชาญวิทย์ สุทธิผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดทับมาโรงเรียนชุมชนวัดทับมา นายมานะ ภูมิธิ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยทักษะสมองด้วย

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ยังได้สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สำหรับฆ่าเชื้อและป้องกันควบคุมแรแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมอีกด้วย


วฐิต กลางนอก ข่า/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.