ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ให้การรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่และปรึกษาข้อราชการ

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในทัพเรือภาคที่ 3 และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 รวมทั้งนายทหารฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมให้การรับรอง นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่และปรึกษาข้อราชการ โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการด้านความมั่นคงร่วมคณะ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ภาพ/ข่าว  หน.ปจว./ปชส.ทรภ.3
สมนึก เชื้อสนุก ข่าวรอบรั้วภูธร/ทีวี13สยามไทย รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.