ทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพล ประจำปี 2563

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 อนุมัติให้ กองกำลังพล กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับกำลังพลทัพเรือภาคที่ 3 และในเวลา 13.30 น. ให้กำลังพลทั้งหมดออกกำลังกายโดยเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อดำเนินการตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือให้กำลังพลมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง  ณ หน้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ภาพ/ข่าว  หน.ปจว./ปชส.ทรภ.3
สมนึก เชื้อสนุก ข่าวรอบรั้วภููร/ทีวี 13 สยามไทย รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.