ทัพเรือภาคที่ 3 มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำปี 2563

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในทัพเรือภาคที่ 3 และส่งเสริมให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าและมุ่งมั่นต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นจำนวนทั้งสิ้น 110 ทุน รวมเป็นเงิน 324,500 บาท โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่และนายทหารฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมพิธี ณ อาคารพัก 64 ครอบครัว หลังที่ 2 บ้านพักข้าราชการกองทัพเรือ สะพานหิน ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


ภาพ/ข่าว  หน.ปจว./ปชส.ทรภ.3
สมนึก เชื้อสนุก รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.