ภัยแล้งเป็นเหตุ!ชาวนาพิจิตรกว่า 200 คน ยกพวกบุกคัดค้านการก่อสร้างประตูน้ำบึงสามัคคี กำแพงเพชร อ้างลำคลองสาธารณะต้องใช้น้ำร่วมกันวันที่  6  มิ.ย. 2563   ชาวนาในเขตพื้นที่อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ที่ต้องอาศัยน้ำจากแม่น้ำปิง  จ.กำแพงเพชร  มาเพื่อทำการเกษตร แต่ขณะนี้กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างสาหัสจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มลงมือเพาะปลูกข้าว อีกทั้งทราบว่าคลองส่งน้ำที่ใช้รับน้ำจากคลองสายใหญ่วังยาง  กำลังมีการก่อสร้างประตูระบายน้ำขวางคลองเพื่อจะกักเก็บน้ำไว้ใช้เฉพาะ ต.บึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร  จึงทำให้ชาวนาพิจิตรเกรงว่าเมื่อมีการสร้างประตูน้ำดังกล่าวเกิดขึ้นจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้น้ำ

ล่าสุดวันนี้  นายวิก  ชูจิตร  กำนันตำบลแหลมรัง  ,  นายดุสิต   คำศิลา  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8  บ้านใหม่สามัคคี  ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร  ซึ่งเป็นประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำของ  ต.แหลมรัง  ต.บึงนาราง  ต.บางลาย  อ.บึงนาราง จ.พิจิตร  พร้อมด้วยชาวนารวมแล้วกว่า 200 คน จึงได้รวมตัวกันใช้รถกระบะเกือบ 30 คัน รวมตัวกันไปดูที่บริเวณที่กำลังจะก่อสร้างประตูระบายน้ำ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหนองคล้า  ต.บึงสามัคคี  อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร ที่ชาวนาพิจิตรเข้าใจว่า  อบจ.กำแพงเพชร สนับสนุนงบประมาณให้อบต.บึงสามัคคีดำเนินการสร้างประตูระบายน้ำที่บริเวณพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นคลองรับน้ำสายใหญ่วังยาง  มีชื่อคลองที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “คลองเสธฯหนั่น” หรือ คลอง 1 L- MC วังยาง โดยชาวนากลุ่มนี้ได้ไปแสดงการคัดค้านการก่อสร้างดังกล่าว 

ซึ่ง  นายวิก  ชูจิตร  กำนันตำบลแหลมรัง  ,  นายดุสิต   คำศิลา  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8  บ้านใหม่สามัคคี  ต.แหลมรัง  ซึ่งเป็นประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ชาวนาพิจิตรในเขต อ.บึงนาราง พื้นที่ทำการเกษตรนับหมื่นไร่กำลังเดือดร้อนจากภัยแล้งไม่มีน้ำทำนา อีกทั้งขอแสดงเจตนารมณ์ในการคัดค้านการก่อสร้างประตูระบายน้ำดังกล่าว เนื่องจากเกรงว่าเมื่อสร้างประตูระบายน้ำขึ้นแล้วจะไม่มีน้ำส่งมาถึงชาวนาพิจิตรเหตุที่คัดค้านเนื่องจากก่อนดำเนินการไม่มีการทำประชาคมร่วมกันทั้งๆที่คลองดังกล่าวรับน้ำจากแม่น้ำปิงผ่านมายังโครงการวังยาง –หนองขวัญ ซึ่งถือเป็นคลองที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของชาวไร่อ้อย กำแพงเพชร กับชาวนา จ.พิจิตร อีกทั้งการดูแลกำจัดวัชพืชหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำตลอดหลายปีที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ อ.บึงนาราง ก็ได้มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาคลองดังกล่าว ดังนั้นจึงอยากให้เจ้าของงบประมาณ หรือ เจ้าของโครงการก่อสร้างในครั้งนี้ชะลอการก่อสร้างแล้วมาทำข้อตกลงร่วมกันก่อน

สำหรับกลุ่มชาวนาพิจิตรกว่า 200 คน  ที่เดินทางมาคัดค้านการก่อสร้างในครั้งนี้มากันอย่างสงบ แค่เพียงมาแสดงสัยลักษณ์การคัดค้านและได้ยื่นหนังสือให้กับ นายนพดล  พึ่งวัฒนะ  ผู้ชำนาญการประจำตัว นายสุรชาติ  ศรีบุศกร “สส.ไก่”  สส.พปชร.พิจิตร เขต 3  เพื่อที่ผู้แทนราษฎรหรือ สส.พิจิตร เขต 3 จะได้นำเรื่องความทุกข์ของชาวนาพิจิตรไปหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางทำ MOU  เพื่อบริหารจัดการน้ำร่วมกันต่อไป


สิทธิพจน์  เกบุ้ย พิจิตร
ขับเคลื่อนโดย Blogger.