ทัพเรือภาคที่ 3 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (VCS)

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการ เรือภาคที่ 3 ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นาวาเอก อดิศักดิ แจงเล็ก รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมระบบวิดิทัศน์ทางไกล(VCS) เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ภาพ/ข่าว  หน.ปจว./ปชส.ทรภ.3
สมนึก เชื้อสนุก ข่าวรอบรั้วภููธร/ทีวี 13 สยามไทย รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.