เลขาคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร เปิดสัมมนาวันที่ 2 "การส่งเสริมสวัสดิการกำลังพลกองทัพเรือ" เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจากสวัสดิการกองทัพเรือ

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 30 มิ.ย.63 ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ เลขาธิการกรรมาธิการการทหาร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนากรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร หัวข้อ "การส่งเสริมสวัสดิการกำลังพลกองทัพเรือ" เป็นวันที่สองหลังจากที่เมื่อวาน (29 มิ.
ย.63) จัดบรรยายให้แก่กำลังพลของกองเรือยุทธการ และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ที่โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ โดยในวันนี้จัดสัมมนาให้แก่กำลังพลของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และฐานทัพเรือสัตหีบ ที่โรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาวาเอก โชคชัย ภูมิวุฒวงศ์ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้แทนผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สจ.กำชัย ตั้งธรรมสถิตย์ พลเรือเอก จำนงค์ กิติพีระชน อีดตผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ข้าราชการกำลังพลของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและฐานทัพเรือสัตหีบ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในกิจกรรม

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร กำหนดให้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง "การส่งเสริมสวัสดิการกำลังพลกองทัพเรือ" เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจากสวัสดิการกองทัพเรือ การจัดสวัสดิการภายในกองทัพเรือ และร่วมฟังการคิดเห็นจากกำลังพลกองทัพเรือ รวมถึงครอบครัวทหารเรือชั้นผู้น้อย ตลอดจนการฝึกอาชีพเพื่อเสริมรายได้อีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการพึ่งพาเงินเดือนจากทางราชการเพียงอย่างเดียว โดยในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามกำหนดมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภาพ/ข่าว  นันทชัย เชื้อสนุก-สมนึก เชื้อสนุก ข่าวรอบรั้วภูธร/ทีวี 13 สยามไทย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.