อำเภอลืออำนาจออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

วันที่ 30 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโสอำเภอลืออำนาจ รักษาราชการแทนนายอำเภอลืออำนาจ  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาขนาดใหญ่ในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (ม.1-ม.6) นักเรียน จำนวน 520 คน และ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) (อนุบาล1-ม.3) นักเรียน จำนวน 505 คน
         การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 ก.ค.2563 เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลปรากฎว่าโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง มีความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนและมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการการหนด เช่น การจัดที่นั่งเรียนเว้นระยะห่างทางสังคม การจัดห้องนั่งเรียนห้องละไม่เกิน 25 คน  การจัดให้มีจุดตรวจวัดอุณภูมินักเรียน/ผู้ปกครอง จัดให้มีเจลแอลกอฮอร์ล้างมือทุกห้องเรียน การลดความแออัดโดยเหลื่อมเวลาเข้าเรียน/เลิกเรียนและการเหลื่อมเวลาการรับประทานอาหารของแต่ละชั้นเรียน 

          จากการประเมินผล​ 44 ตัวชี้วัด​ สถานศึกษาทั้ง 2 แห่ง อยู่ในโซนสีเขียว​ มีความพร้อมที่จะเปิดการเรียนการสอนและได้ประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ที่ทำการปกครองอำเภอลืออำนาจได้สนับสนุนหน้ากากผ้าให้กับสถานศึกษา แห่งละ 200 ชิ้น

ภาพ/ข่าว ทีมข่าวรอบรั้วภูธร/วิภาวรรณ สงวนพันธุ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.