อุทัยธานี - จัดสัมมนาสื่อมวลชนและเครือข่าย ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น

วันนี้ (25 มิ.ย.63) ที่ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี  นายณรงค์  รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการสัมมนาสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมี สื่อมวลชน , วิทยุกระจายเสียง , วิทยุโทรทัศน์ , หนังสือพิมพ์ และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน เข้าร่วมสัมมนา

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น โดยมี นายเธียรสรรค์  วิริยานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี และพันตำรวจตรีหญิง ทัศน์มน ดิษเจริญ หัวหน้างานการมีส่วนร่วม   บรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ให้แก่สื่อมวลชนที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชน ให้ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่นในทุกระดับ โดยขอให้มีการประชาสัมพันธ์บ่อยๆ และต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้ซึมซับ และมีความคิดอิสระในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ได้คนดี มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาทำงานพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และยุติธรรม

ทั้งนี้ จังหวัดอุทัยธานี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 64 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง , เทศบาลเมือง 1 แห่ง , เทศบาลตำบล 13 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 49 แห่ง โดยขณะนี้ การสรรหา กกต.ท้องถิ่น และการแบ่งเขตเลือกตั้ง ได้ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ เนื่องจากต้องรอความชัดเจนของการเลือกตั้งในแต่ละประเภทจาก กกต.กลาง ก่อน
สำเนา ทองศรี รายงาน 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.